תנאי שימוש

המשתמש באתר מתחייב לקרוא את התקנון ביסודיות ולהסכים לתנאי השימוש של האתר המפורטים להלן:

המשתמש באתר (להלן “המשתמש”) מודע ומסכים לכך שהמוצרים, המידע הפתרונות והטיפולים המוצגים, המתוארים או המקודמים באתר נובעים ממידע קיים וזמין המבוסס ברובו על מחקרים והמתאר אותם כמסייעים לטיפול בנשירת שיער, בהתקרחות ובשיער דליל.

המשתמש מסכים לכך שהוא מחוייב אישית ללמוד על הסיכונים הכרוכים בשימוש במוצרים כפי שמתוארים על ידי היצרנים, כולל לגבי כל תופעות הלוואי העלולות להתרחש עקב שימוש בהם המתוארות על ידי רשויות הבריאות בישראל או בארה”ב או על ידי כל מקור אמין אחר.

המשתמש מודע לכך שהאתר, בעלי האתר או הכותבים המוסמכים באתר (להלן “האתר”) אינם מייצרים את המוצרים, הפתרונות או הטיפולים המתוארים או המקודמים או המומלצים (או שניתן להסיק במישרין או בעקיפין שהם מומלצים) באתר ולפיכך ברור לקורא שהאתר אינו אחראי לכל נזק שהוא (כולל נזק כספי) העלול להגרם עקב שימוש בהם. כל פניה בהקשר זה חייבת להיות מופנת ליצרן בלבד.

המשתמש מסכים ומתחייב שלא לראות באתר אחראי לכל נזק הקשור במישרין או בעקיפין לשימוש במידע, במוצרים, בפתרונות או בטיפולים המוצגים בו, בין אם המידע מדוייק, לא מדוייק, שגוי, עדכני או לא עדכני.

המשתמש מודע לכך שבעלי האתר, האתר או הכותבים המוסמכים באתר אינם רופאים. התוכן המוצג באתר הוא למטרות מידע בלבד ומייצג את מיטב ההבנות של מידע מדעי ומידע אחר כפי שהן מובנות על ידי האתר ואין לראות בהן מידע מדוייק. המשתמש באתר מתחייב להתייעץ עם רופא לפני שימוש בכל מוצר, פתרון או טיפול המוצג או מוזכר באתר. המשתמש באתר מתחייב שלא לראות באתר, בעלי האתר או הכותבים באתר אחראים לכל נזק הקשור במישרין או בעקיפין לעיצה, המלצה או מידע המוצגים באתר.

המשתמש באתר מודע לכך כי לפוסטים, כתבות או מאמרים או לכל מידע אחר המוצג באתר יתכנו תגובות של משתמשים אחרים כולל של המשתמש עצמו שאינם האתר (להלן “המשתמשים”). האתר אינו אחראי למידע ולתוכן שנכתב על ידי המשתמשים. כל שימוש במידע זה הוא על אחריות המשתמש באתר. האתר לא יהיו אחראי לכל נזק שהוא הקשור במידע או בשימוש במידע שנכתב על ידי משתמשים.

האתר מוגן על ידי זכויות יוצרים והשימוש המותר בו הוא אישי בלבד. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לצטט, להקליט, לאחסן (על גבי מדיה מגנטית, מדיה ממוחשבת או מכנית, במאגר מידע או בארכיב), לשדר או לשלוח בכל אמצעי אלקטרוני (לרבות אימייל), פיזי, אופטי או מכני, כל חלק שהוא מהמידע והתוכן המוצגים באתר ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או ציבורי, כל זאת אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מבעלי האתר.

האתר שומר לעצמו את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי למחוק, לשנות או לא לפרסם כל מידע או תוכן, אשר פורסם על ידי המשתמשים, בין אם לדעת האתר מדובר במידע או תוכן פוגע, מאיים, שקרי, מוטה, לא מדוייק, לא חוקי, לא מוסרי או מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה. המשתמש באתר מודע לכך כי הוא מחוייב לצורת התבטאות מכובדת, עניינית וחוקית וכי האחריות לתוכן ולמידע שיפרסם חלה עליו באופן בלעדי.